image

Sosyal Medya'nın Turizmde Kullanımı

Sosyal medya önemini her geçen gün farklı olaylar içerisinde kanıtlar durumda kendisini gösteriyor. Bireylerin sadece dinleyici değil aynı zamanda bilgi akışına katkıda bulunan bir bilgi kaynağı olması bu mecralarda geçirilen sürelerin günden güne artmasına sebep oluyor. İnsanlar geçmişte; farklı görüşten kanalları veya farklı ülkelerden bilgi kaynaklarını çok az kullanırdı. Haber bültenlerinde dahi hepsinin aynı yayın saatinde olması sebebiyle seçim yapmak zorunda kalınır ve bilgi bir şekilde tek kaynak etrafında toplanan kişiler tarafından alınır. Sosyal medya platformları farklı görüşten insanların; ekonomi, siyaset, ticaret, yönetim, turizm, sanat, bilim gibi bir çok konuda yorumlar yapmasını ve bunları diğer insanlarla paylaşmalarını sağlıyor. Durumun bu şekilde olması zaman zaman tatsız tartışmaların yaşanmasına el verse de, duygu yoğunluğunu azaltarak farklılıkları tanımak çoğu zaman kişilerin bilgi paylaşımlarını sağlıklı bir şekilde iletmelerine olanak sağlıyor. Yanlış bilginin yayılması konusunda çeşitli olumsuz imajlara sahip olsa da, sosyal medya bir çoğumuz için duygularımızı öncelikle paylaştığımız ve etkisinde kaldığımız mecralar haline geldi. Bu etki uzmanlar tarafından sosyal medya bağımlılığı olarak da ele alınıyor. Sosyal medya kullanımın bazı kişiler üzerinde çeşitli anksiyetelere yol açabildiği bilimsel çalışmalarla da doğrulanmakta fakat hayatın her alanından paylaşımların yapıldığı ve anlık bilgi paylaşımının bu denli hızlı yapılabildiği başka bir mecranın olmaması sosyal medya öneminin git gide artacağı görüşünü de destekler niteliktedir.

Hayatın her alanını ve bireyleri bu denli etkileyen bir mecranın elbette turizm üzerinde de yadsınamaz etkileri görünmektedir. Ülkemizdeki klasik ticaret anlayışının halen değişmemesi ve bu yöntemlerden vazgeçen kurumlarında etkin olarak sosyal medya ve dijital pazarlama faaliyetlerinin önemini kavrayamaması turizm merkezi olan ülkemizin de git gide pastadaki payından geri kalacağını gösteriyor. Son dönemlerde turizmdeki ivmelenmenin İstanbul Ticaret Odası gibi öncüleri olsa da tüm iller bazında incelendiğinde “sosyal medya ve turizm” ikilisinin yeteri kadar perçinlenemediğini görüyoruz. Otellerin ve acenteların sosyal medyayı sadece itibar yönetimi yapılan alanlar olarak görmesi, turizm öncülerinin müşteri şikayetlerine oto cevaplar vermesi gibi bakış açıları maalesef turizm tanıtımının ülkemiz açısından uluslarası boyutlarda yapılamamasını sağlıyor. Turizm yatırımlarının sadece ormanlık bölgelere yapılan betonlar olarak görülmemesi ve aynı zamanda bu güzelliklerin farklı demografilere uluslararası anlamda tanıtılması gerekiyor. Statista üzerinde yayınlanmış bir araştırmaya göre sosyal medya içerikleri, yapılan reklamlara göre daha etkili bir karar verme noktası olarak görülüyor ve gelecek yıllarda sosyal medya içerisinde üretilmiş dataların turistlerin destinasyon şekillenmelerinde en önemli etken olarak arayı açacağı düşüncesi hakim. Ülkemizde de geçtiğimiz yıllarda dile getirilen ; - Gidilen bölgenin tanıtımlardakine benzememesi - Ekstra hizmetlerin internet üzerindeki görseller gibi olmaması(yeme,içme vb.) - Personel hakkında detaylı bilginin verilmemesi Benzerindeki problemlerin sosyal medya sayesinde tekrarlanmayacağı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Kullanıcılar artık alacakları ve vaad edilen hizmetleri sosyal medya üzerinde doğrulayabiliyor. Hal böyleyken özellikle turizm sektöründe sosyal medya, hem doğrulayıcı hem de homojen bilgilerin yer aldığı bir platform oluyor.

Turizm sektörünün ülkemizde sosyal medya ve dijital pazarlama olarak geride kalmışlığının en büyük ispatı ise diğer ülkelerde yapılan turizm kampanyalarıdır. Bir bölgeyi tanıtmak bölgedeki otellerin her birinin kendisini tanıtmaktan çok daha kolay fakat ülkemizde markalar bölgelerinden daha çok kendilerini ön plana çıkarma derdindeler. Cape Town’da turizm yatırımları ve bütçe hakkında tartışmalar devam ederken, sosyal medya üzerinde çok fazla bütçe harcamadan yapılacak kampanyalar konuşulmaya başlanmış ve dünyadaki insanların facebook profillerinde cape town sayfalarını beğenmeleri sonrasında çeşitli Cape Town promosyonları sağlanmıştır. Bu sayede Cape Town 580.000 kişiye ulaşmış ve 41bin turisti kampanya sonunda ülkesinde ağırlamış. Sınırlı sayıda örneklere sahip olsa da sosyal medya ve turizm etkilerinin bu denli yüksek etkilere sahip olması, ülkemiz gibi eşsiz güzelliklere sahip olunan bölgelerin tanıtımlarının hızlandırılması gerektiğini hepimize gösteriyor.

img

Burak Berber

Digital Marketing

Leave a Comment