Hemen Teklif Al
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

idemarket

idemarket gizlilik politikası

Gizlilik Politikası

Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası
İdemarket İstatistik Yazılım Eğitim Danışmanlık Elektronik Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti. verilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. İşbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”), www.idemarket.com.tr (“Site”) üzerinden bireyler hakkında topladığımız kişisel verileri nasıl kullanabileceğimizi, kiminle paylaşabileceğimizi ve bu verilerin kullanımı ile ilgili mevcut seçimleri açıklamaktadır. Bu Gizlilik Politikası, ayrıca kişisel verileri korumak için aldığımız önlemleri, ne kadar süre ile koruduğumuzu, bireylerin gizlilik uygulamalarımız hakkında bizimle nasıl iletişim kurabileceğini ve haklarını nasıl kullanabileceğini açıklamaktadır.
Elde edilen bilgileri nasıl kullanırız
Yürürlükteki yasaların izin verdiği şekilde, elde edilen kişisel verileri yürürlükteki yasal gerekliliklere uymak için kullanırız, sözleşmeyle ilgili yükümlülüklerimizi yerine getiririz ve yasaların izin verdiği ölçüde meşru çıkarlarımızı gözetmek (Site’yi yönetmek, veri analizi yapmak ve işletmek, işimizi değerlendirmek ve geliştirmek gibi) amacıyla kullanırız. Aksi bir durumda, kişisel verileri işlemek için talepte bulunuruz. Elde ettiğimiz verileri, elde etme sırasında izin almak şartıyla, diğer şekillerde de kullanabiliriz.
Haklarınız ve seçimleriniz
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 inci maddesi ve yürürlükteki diğer yasaların sağladığı ölçüde, (1) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, (2) İşleme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, (3) Kisisel verilerin aktarıldığı kişileri bilmek, (4) Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu taleplerinin üçüncü kişilere iletilmesi, (5) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, (6) Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek, haklarına sahipsiniz. Bulunduğunuz yere bağlı olarak, yanıtımızdan memnun değilseniz, bir düzenleyici kuruma veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunma hakkınız olabilir. Yasaların öngördüğü durumlarda, bize daha önce vermiş olduğunuz herhangi bir izni geri çekebilir veya herhangi bir zamanda, kişisel verilerinizin özel durumunuza ilişkin yasal gerekçelerle işlenmesine itiraz edebilirsiniz ve tercihlerinizi ileriye dönük olarak uygulayabiliriz. Gizliliğinizin korunmasına ve güvenliğin korunmasına yardımcı olmak için, bilgilerinize erişim hakkınızı sağlamadan önce kimliğinizi doğrulamak için bazı ilave bilgi veya evrak talebinde bulunabiliriz. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, kişisel bilgilerinizin bir kopyasını size vermeden önce ücret talep edebiliriz.
Diğer Çevrimiçi Hizmetler ve Üçüncü Taraf Özellikler
Site, size kolaylık sağlamak için diğer çevrimiçi hizmetlere ve web sitelerine link verebilir (örneğin, Facebook, Vimeo, Instagram, LinkedIn ve Twitter butonları). Bu hizmetler, web siteleri ve üçüncü taraf özellikleri, bizden bağımsız olarak çalışabilir. Bu üçüncü tarafların gizlilik uygulamaları, sizin hakkınızda toplayabilecekleri bilgiler hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere, bu tarafların kendi gizlilik beyanlarına tabi tutulmaktadır, ki bunu gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Site üzerinden sağlanan üçüncü taraflara ait herhangi bir çevrimiçi hizmet veya site özellikleri bizim tarafımızdan yönetilmemekte ve kontrol edilmemektedir, bizim bu konuda herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
Kişisel bilgileri nasıl koruyoruz
Site aracılığıyla elde ettiğimiz kişisel verileri, tesadüfi, yasadışı veya yetkisiz imha, veri kaybı, değişiklik, yetkisiz erişim, ifşa veya yetkisiz kullanıma karşı korumak için tasarlanan idari, teknik ve fiziksel tedbirlerle korumaktayız.
Gizlilik Politikamızdaki Güncellemeler
Bu Gizlilik Politikası, düzenli olarak ve önceden bildirilmeksizin güncellenebilir. En son güncellendiğinde bildirimin en üstünde bu bilgi yer alacaktır.
Bizimle nasıl iletişime geçilir
İlgili kişi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Idemarket’e daha önce bildirilen ve Idemarket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletmelidir.